Minnesanteckningar, föräldrarådet 2017-02-23

1 mars, 2017

Välkommen, presentation Patrik hälsade välkommen Mobiltelefon policy Patrik informerade om att en ny mobiltelefonpolicy kommer att börja gälla efter sportlovet. Några korta förtydliganden från policyn, inget mobil förbud men mobilen får gärna vara kvar hemma. Inget mobilanvändande på raster och fritids. Mobilen kan användas under lektionstid/fritidstid om personalen beslutar om detta och det ska finnas […]