Klassråd 2018-01-16

 1. Ordförande Frida öppnar mötet.
 2. Föregående protokoll läses av Frida.
 3. Ingen info från kompistödjarna.
 4. Ingen info från elevrådet
 5. Mats informerar om vi i femman. Det behövs föräldrar som skjutsar till Östersund. Man kan ta med fika den dagen. De som kan börjar dagen 11.40.
 6. Inget om ordningsreglerna.
 7. Inget i anslagslådan.
 8. Övriga frågor:
  – Malin tycker att vi borde skotta fotbollsplanen.
  – Moa undrade hur det blir med lampor på baksidan. Mats tycker att det är ett bra förslag och tycker att det ska tas upp på elevrådet.


Leave a Reply