Klassråd 2017-12-12

 1. Ordförande Laban öppnar mötet.
 2. Laban läser föregående protokoll.
 3. Ingen information från Kompisstödjarna.
 4. Information från elevrådet:
  – Inget elevrådsmöte planerat.
 5. Information från Mats: pysseldag på tisdag 19/12
  – 13/12 lucia.
  Och 20/12 fackeltåget upp till kyrkan.
 6. Ordningsreglerna:
  – Mats har ett förslag att nästa gång det blir kramsnö att man gör regler om snöbollskriget.
 7. Anslagslådan:
  – Inget i Anslagslådan.
 8. Övriga frågor:
  – Moa föreslår att sätta lampor på bak sidan.
 9. Ordförande Laban avslutar mötet.

  av William.Leave a Reply