Klassråd 2017-11-28

 1. Ordförande Malin öppnar mötet.
 2. Malin läser föregårnde protokoll.
 3. Ingen information från Kompisstödjarna.
 4. Information från elevrådet:
  – Inget elevrådsmöte planerat.
 5. Information från Mats:
  – 7/12 kommer Alsångstoppen hit . 13/12 lucia. Och 20/12 fackeltåget upp till kyrkan.
 6. Ordningsreglerna:
  – Mats har ett förslag nästa gång det blir kramsnö att man gör regler om snöbollskriget.
 7. Anslagslådan:
  – Inget i Anslagslådan.
 8. Övriga frågor:
  – Malin vill ha Julmust till grötdagen på skolan.
  – Moa frågar om snöbolls sidan kommer att förbjudas helt,Moa undrade om man kanske kan rita sträck på fotbollsplan.
 9. Ordförande Malin avslutar mötet.


Leave a Reply