Klassråd 2017-11-14

  1. Laban öppnar mötet.
  2. Laban läser föregående protokoll.
  3. Info om från kompisstödjarna: Det har inte varit någon möte.
  4. Info om elevråd, Patrik överväger att införskaffa kompisgunga.
  5. Info av lärare om femmornas svar på trivselenkäten. Femmorna är missnöjda med studieron, matron på lunchen och toaletterna. Vi pratade om olika saker vi kan göra för att det ska bli bättre.
  6. Moa undrar om man får filma och spela i bussen frågan skall tas upp.
  7. Laban avslutar mötet.

FevenLeave a Reply