Klassråd 2017-10-10

 1. Ordföranden öppnar mötet:
  Elina öppnar mötet
 2. Föregående protokoll:
  Hittade inget protokoll. Tjorv med klassbloggen förra gången.
 3. Info från kamratstödjare:
  Inget info från  kompisgrupp. Wille pratar med Eva på slöjden.
 4. Info från elevrådet:
  Elevråd på torsdag. Då informerar de om de nya reglerna.
 5. Info från lärare:
  Vi läser högt i läsgrupperna. Sen ska vi läsa tyst själv. Vi ska samla sidor. När vi läst många sidor tillsammans får vi en fritt-dag.
 6. Ordningsreglerna:
  Vi pratar om regler på raster. Fotbollen är där det brukar vara tjorvigt.
 7. Anslagslådan:
  Inget.
 8. Övriga frågor:
  Malin: Linbanan, är inte fixad. Laban tar upp det på elevrådet.
 9. Ordföranden avslutar mötet:
  Elina avslutar mötet.

  Joar var sekreterare


Leave a Reply