klassråd 2017 23-05

  1. Albin öppnar mötet
  2. Anja läser upp förra protokoll.
  3. mats säger att det kanske inte blir någon kompisdag . för att Monica och Eva haft mycket annat.
  4. inget från elevråd
  5. Mats visar samanställning trivselenkät från årskurs 3-5
  6. inget i anslagslådan
  7. övriga frågor : Alva undrar när vi ska ha spökvandringen och Mats svarar att jag ska påminna honom nästa vecka. Anton tycker basketbollarna inne i gympasalen ska pumpas.
  8. Albin avslutar mötet.


Leave a Reply