Hej elev och vårdnadshavare i 5:an och välkomna till ett nytt skolår!

19 augusti, 2016

Det här läsåret är det Mats Eriksson och Urban von Sivers (so) som ska ta hand om er i 5:an. Övriga lärare som kommer att jobba i klassen är Eva J (sl), Isak K (mu), Martin H, (sl), Monica M-H (bild) och Torgny Ö (no). Torsdag 1/9 vandrar vi, tillsammans med fyrorna, ut i skogen […]